tisdag 19 maj 2015

SJR-Fortsatt fin tillväxt


Är det något man (jag) gillar i en värld av låga räntor och låg tillväxt så är det bolag som kan erbjuda det motsatta. Alltså en hög tillväxt och en hög utdelning. 
Detta erbjuder SJR och jag tycker man kan få aktien till en ganska rimlig värdering strax under hundralappen. 

SJR gjorde 2014 hade en vpa på 6,55kr. Vid dagens kurs på 97kr så ger det ett p/e på 14,8.
Räknar vi försiktigt med 10% tillväxt på nettovinsten för 2015 så ger det ett p/e på 13. Ett rimligt antagande tycker jag och billigt för ett bolag som växer och tar marknadsandelar. Vinsten ökade 2014 med 36%. 

Detta bjöd de på under det första kvartalet:

  • Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), tillväxt om 9,4 % (23,4) 
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) rörelsemarginal 10,3 % (10,6) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (6,4) 
  • Resultat per aktie uppgick till 1,92SEK(1,82)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 MSEK (5,1) 

VD skriver följande i rapporten:
"Det största skälet till att SJR kan fortsätta att öka sin tillväxt är det målmedvetna och strukturerade sätt som SJR arbetar med sina kunder och medarbetare."

Och jag kan själv intyga att de jobbar målmedvetet med sina kunder och jag är själv en ganska uppvaktad person från deras sida och framför allt deras dotterbolag SW då jag är chef med personalansvar. Helt klart det mest drivna bemanningsbolag jag har stött på. De ringer, bokar möten och följer upp och är allmänt aktiva. Bra för dem och bra för mig som aktieägare:)

Framtiden?

SJR opererar som sagt inom bank/finans och det är en bransch där omsättningen sjönk med 1% under första kvartalet. Ingen oroande siffra kanske men trots det så är det nog en bransch som krymper. Den ökande automatiseringen och kostnadsbesparingarna inom bank och försäkringsbolag är helt klart något som kommer fortsätta. Något att se upp med och följa noga. Dock så har SJR bara en marknadsandel på 12,4% så det finns stort utrymme att växa.
SJRs styrka är också att de är väldigt fokuserade inom sitt segment och jag tror inte att de är särskilt sugna i dagsläget att brädda sig och slå sig in i någon ny bransch. Men vem vem vad som händer om några år?

Jag äger aktier i bolaget och känner mig nöjd med mitt innehav. Är dock inte främmande inför att öka  om marknaden skulle surna till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar