söndag 10 maj 2015

Är 50% direktavkastning möjligt?

Ja inte på börsen i alla fall. Ja kanske är man i närheten om man köpte Swedbank eller något dylikt under finanskrisens mörkaste dagar.

Vi har i Pengabloggens hushåll ett onoterat innehav i min frus arbetsgivare. Vi tog förra året ett lån på vår lägenhet till 1,5% ränta för att införskaffa dessa aktier. Inköpspris 500kr per aktie.
Utdelningen för 2015 är satt till 250kr vilket kommer ge oss 60 000kr för våra 240st aktier.  Det är en helt fantastisk investering och med lite hävstång från belåningen så blir den ännu bättre. Tidigare år så har aktien genererat mellan 30-40% i direktavkastning.
Med dessa summor så är det inga problem att bli en troende "dividend investor".
Pengarna kommer att betalas ut på majlönen och gå direkt in på vår depå hos Avanza. Vi kommer förmodligen att fylla på redan befintliga innehav.
Blir det ytterligare försvagning av dollarn så ligger Apple och Starbucks nära tillhands. Blir det dipp i Bahnhof så köper jag också där.
Bankerna säljrekas nu friskt i media (förutom SEB) vilket passar mig utmärkt. Misstron till att bankerna ska klara av att behålla vinstnivåerna nu när vi har minusränta är orsaken. Detta är enligt mig högst tillfälligt och ingen anledning enligt mig att sälja fina bolag så som SHB.
Jag ökar gärna mitt innehav i SHB då mitt nuvarande innehav är alldeles för litet. Tror på fortsatt svag kursutveckling på kort sikt i den här sektorn och att det kommer ge bra köpmöjligheter.

Ett annat bolag som jag gärna vill ha som bas i en långsiktig utdelningsportfölj är ABB. ABB är ett intressant bolag som jag kommer att skriva en lite mer ingående analys om framöver, i den mån det går att analysera en så pass högteknologisk jätte som ABB är.

Har du några onoterade innehav?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar